Archive for June, 2011

…..sebagai panduan kita bersama…..Wa’allahua’lam 

Assalamualaikum , 

Hari ini saya ingin kongsikan dengan anda bagaimana untuk kita mengenal pasti ubat-ubatan yang mengandungi sumber khinzir. Satu cara yang paling penting ialah dengan membaca label pada produk ubat tersebut. 

Tapi… macam mana kita nak tahu kalau kita tak paham istilah-istilah sains yang sering digunakan pada label ubat? 

Dalam Bahsa Melayu, perkataan Babi atau Khinzir jelas menggambarkan haiwan berkaki empat ini sama ada daging babi, bulu babi ataupun kulit babi. Tetapi di dalam bahasa Inggeris, kita mungkin terkeliru dengan pelbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan haiwan ini. Contohnya: 

1. Pork : Istilah yang digunakan untuk daging babi di dalam masakan. 

2. Swine : Istilah yang digunakan untuk keseluruhan kumpulan spesis babi. 

3. Pig : Istilah umum untuk seekor babi atau sebenarnya bermaksud babi muda, berat kuran 50kg. 

4. Hog : Istilah untuk babi dewasa, berat melebihi 50kg. 

5. Porcine : Istilah yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan atau berasal dari babi. Porcine sering digunakan di dalam bidang perubatan untuk menyatakan penggunaan sumber yang berasal dari babi. 

6. Boar : Babi liar, babi hutan 

7. Sow : Istilah untuk babi betina dewasa yang jarang digunakan. 

8. Sow Milk : Susu BAbi 

9.Bacon – daging babi

10.Ham -babi juga

dan ada pelbagai istilah lagi… 

Daripada pelbagai istilah Bahasa Inggeris yang menggambarkan haiwan babi, istilah Porcine sering digunakan dalam bidang perubatan atau label ubat. Mungkin ramai orang Islam yang tidak mengetahui bahawa label yang bertulis “This product contain substance from porcine” bermaksud “Produk ini mengandungi bahan dari babi”, atau label yang menyatakan “The source of gelatin capsule is porcine” bermaksud “Kapsul dari gelatin babi”. 

Contoh contoh label produk yang mengandungi babi dan apa pilihan alternatif yang ada didedahkan di dalam buku bertajuk “Ubat Daripada Sumber Babi & Pilihan Alternatif”. Dengan keadaan produk ubat-ubatan kita yang banyak dicemari bahan haram maka rasanya wajib untuk anda memiliki buku ini. 

Harap informasi ini dapat membantu anda.

thank to Gganu and all TKO forumer

Kita sering dimaklumkan mengenai angka 786 yang kononnya mewakili perkataan bismillah. Tetapi ramai yang tidak mengetahui bahawa Allah menyebut beberapa angka dalam al-Qur’an yang mempunyai banyak bukti matematik yang tidak kita ketemui. Angka 19 disebut secara spesifik dalam Surah ke 74 “Surah al-Muddathir”, ayat 30 yang bermaksud, “Padanya ada 19″.

Dari surah ini jelas angka 19 memainkan peranan yang besar dalam al-Qur’an. Berikut ialah 19 perkara yang diperhatikan oleh Dr Vladimir Kulish & Rano Izhar yang menemui kepentingan angka ini. Saya memetik hal ini dari sebuah buku yang sedang dalam usaha percetakan:-

 • Al-Qur’an mengandungi 114 surah (114=19×6)
 • Kalimah Bismillah mengandungi 19 huruf arab
 • Walaupun kalimah Bismillah tidak ditulis bagi surah at-Taubah, tetapi perkataan Bismillah ditulis sebanyak 114 kali dalam al-Qur’an
 • Jumlah ayat dalam al-qur’an ialah 6346 (=19×334) Perhatikan jumlah 6346 ialah 19 (6+3+4+6)
 • Daripada surah ke-9, at-Taubah (yang tidak ada Bismillah) kepada surah yang mengandungi kalimah Bismillah (surah 27), jumlah surah kesemuanya 19
 • Jumlah nombor surah kalau dicampurkan dari surah 9 ke 27 iaitu 9+10+11+…….+27=342 (19×18)
 • 342(=19×18) menyamai perkataan antara 2 bismillah dalam surah 27 (bismillah di awal surah 27-perkataan Bismillah dalam surah berkenaan)
 • Ayat pertama turun mengandungi 19 kalimah (Iqra’)
 • Ayat tersebut mengandungi 76 huruf (=19×4)
 • Surah Iqra’ (96) menjadi surah mengikut susunan mengandungi 19 ayat
 • Surah tersebut diletak di atas 19 surah-surah akhir yang lain
 • Surah 96 mengandungi 304 huruf Arab (=19×6)
 • Surah terakhir turun iaitu surah 110 juga mengandungi 19 ayat
 • Ayat pertama surah berkenaan (110:1) mengandungi 19 huruf arab
 • 14 huruf berbeza dari set 14 huruf permulaan seperti Alif, Lam, Mim) dan permulaan 29 surah jika dicampurkan 14+14+29=57 (19X3)
 • Jumlah 29 surah yang dimulai dengan huruf arab (tidak diketahui makna seperti alif, lam, mim dll) ikut surah ialah 2,3,7 dll kalau dijumlahkan 2+3+7+….+50+68=822 dan 822+14 (14 set permulaan dengan huruf hija’iyyah)=836(=19×44)
 • Antara surah pertama (al-Baqarah) dengan surah terakhir (surah 68) yang dimulai dengan huruf, terdapat 38 surah yang tidak dimulai dengan huruf sebegini (=19×2)
 • Antara surah pertama (al-Baqarah) dengan surah terakhir (surah 68) yang dimulai dengan huruf, terdapat 19 giliran antara surah yang bermula dengan huruf dan yang tidak bermula dengan huruf
 • Al-Qur’an menyebut 30 angka berbeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80,99,100,200,300,1000,2000,3000, 5000,50000 dan 100000. Jumlah angka-angka ini ialah 162,146 (=19×8534)…Inilah kod Qur’an yang disengajakan oleh Allah untuk memelihara al-Qur’an dari sebarang pemalsuan….dan ia bukan ciptaan manusia. Itulah sebahagian dari penemuan dan kita akan berbincang lagi mengenai hal ini.

Hadrat Hujjatul Islam Shah Waliyullah al-Dahlavi r.h di dalam Kitabnya Al-Fauzul Kabir
menerangkan bahawa tiap-tiap orang yang membaca Al-Quran akan bertemu dengan
2 jenis ayat yang dipanggil Ayat Muhkamat dan Ayat Mutasyabihat.

Firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 7 :

7. Dia lah Yang menurunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab suci Al-Quran.
Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat “Muhkamaat” (yang tetap, tegas dan
nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok)
isi Al-Quran. dan yang lain lagi ialah ayat-ayat “Mutasyaabihaat” (yang samar-samar,
tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbullah faham yang berlainan menurut
kandungan hati masing-masing) – adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan
ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk
mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya).
Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah
dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu ugama
berkata:” Kami beriman kepadaNya,semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami” dan tiadalah
yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berakal.

Daripada ayat ini jelaslah bahawa Allah dengan hikmahNya Yang Maha Tinggi telah menurunkan
2 jenis ayat di dalam Al-Quran untuk memberi pengajaran kepada manusia :

1.Undang-undang dasar millah hanifiah ( Muhkamat )

2.Falsafah Islam yang meliputi segala pengajaran dan dasar yang telah diwahyukan Allah kepada
Nabi Muhamad S.A.W dan kepada Nabi-nabi yang terdahulu,yang mencantumkan kesemua
maksud-maksud yang terkandung didalam kitab-kitab Allah itu dengan hakikat kebenaran
yang sama.Dengan sebab itu,Ayat Mutasyabihat ini umum ertinya,iaitu tidak berupa khusus.

Dari 2 jenis ayat inilah manusia dapat menentukan dasar dan dan dapat menjalankan
pentadbiran khilafah Allah.

Di antara Ayat-ayat Mutasyabihat itu termasuklah juga Huruf-huruf Muqataat
( Huruf Singkat/Huruf Ringkas) atau almarhum Ustaz Nik Salleh menyebutnya sebagi Huruf Potong
yang digunakan dalam Al-Quran bagi pembukaan surah-surah. Di dalam Al-Quran telah dimulai
dengan Huruf-huruf Muqataat pada pembukaan 29 surah kesemuanya.

Ada 5 jenis Huruf Ringkas atau dipanggil Huruf Muqataat yang terdapat didalam Al-Quran iaitu :

1.    Huruf Sod
iaitu permulaan Surah Sod ( 38:1)

Huruf Nun
iaitu  permulaan Surah Al-Qalam.( 27:1 )

Huruf Khaf
permulaan Surah Khaf ( 50:1 )

2.    Huruf Tho Ha
iaitu permulaan Surah Tho Ha ( 20:1 )

Huruf Tho Sin
iaitu permulaan Surah Namlu ( 27:1 )

Huruf Ya Sin
iaitu permulaan Surah Yasin ( 36:1 )

Huruf Ha Mim
a.  permulaan Surah Ghafir ( 40:1)
b. permulaan Surah Fussilat ( 41:1)
c. permulaan Surah Al-Syura ( 42:1)
d. permulaan Surah Al-Zukhruf ( 43:1)
e. permulaan Surah Ad-Dukhan ( 44:1)
f.  permulaan Surah Al-Jathiyah ( 45:1 )
g. permulaan Surah Al-Ahqaf ( 46:1 )

3.   Huruf Alif Lam Mim
a. permulaan Surah Al-Baqarah ( 2:1)
b. permulaan Surah Ali Imran ( 3:1)
c. permulaan Surah Angkabut ( 29:1)
d. permulaan Surah Al-Rum ( 30:1)
e. permulaan Surah Luqman ( 31:1)
f.  permulaan Surah As-Sajdah ( 32:1 )

Huruf Alif Lam Ro
a. permulaan Surah Yunus  ( 10:1)
b. permulaan Surah Hud ( 11:1)
c. permulaan Surah Yusuf ( 12:1)
d. permulaan Surah Ibrahim ( 14:1)
e. permulaan Surah Al-Hijr ( 15:1)

Huruf Tho Sin Mim
iaitu permulaan Surah Syu’ara ( 26:1 )

4. Huruf Alif Lam Mim Sod
iaitu  permulaan Surah Al-A’raf ( 7:1 )

Huruf Alif Lam Mim Ro
iaitu  permulaan Surah Ar-Roddu ( 13:1 )

5. Huruf Khaf Ha Ya ‘Ain Sod
iaitu permulaan Surah Maryam ( 19:1 )

Ayat yang menjadi kesamaran kepada ulama’-ulama’ dalam penafsiran huruf rahsia ini ialah :

Ertinya “Dan pada hal tidak ada orang yang mengetahui takwilannya yang sebenar
selain dari Allah dan ulama’ yang teguh dalam ilmu”

Ada sesetengah ulama’ yang membaca ayat di atas ini dengan berhenti atau waqaf
pada ( Ha )  Allah. Mengikut bacaan ini, huruf ( wau )  pada (wa rashikuna) itu, menjadi
( wau )  istiknaf ( permulaan jumlah yang lain ) maka berertilah Ayat-ayat Mutasyabihat
itu tidak ada siapa pun, termasuklah Jibrail yang membawa wahyu kepada Junjungan Besar
Nabi Muhammad S.A.W yang menerima wahyu boleh memahami ertinya kecuali Allah Ta’ala jua.
Adapun ulama’ al-rashikun, mereka hanya menerima dan beriman sahaja kepada kehendak
Allah dengan taklid, meski pun mereka tidak ketahui apa-apa maksudnya sekali pun.

Ulama’ Mufassirin yang memahami seumpama ini ialah dari golongan yang mementingkan
qawa’id nahu dan tertib balaghah bahasa sahaja.Mereka tidak mengambil pedoman tafsiran
mereka kepada zuk Quraish dan tafsiran yang dinaqalkan daripada al-immah Mufassirin pada
zaman sahabat Nabi S.A.W seperti Saidina Abdullah ibn Abbas menerusi riwayat yang sahih
sebagaimana yang dicatit oleh Imam Bukhari dalam jame’nya daripada riwayat Mujahid dan
lain-lain.

Murid Saidina Abdullah ibn Abbas dengan sebab mereka kurang menghalusi dan cermat di
dalam memahami selok belok tafsiran itu,mereka telah menyeleweng daripada maksud yang
sebenar.Hasil dari kelemahan itu,mereka telah simpulkan bahawa Ayat-ayat Mutasyabihat
termasuk Huruf-huruf ringkas itu ; “Wallahu ‘lamu bi muroddih “.

Hadrat Imam Fakhruddin Al-Razi r.h di dalam tafsirnya telah menyangkal pendapat-pendapat
ulama’ yang menyeleweng ini.Katanya,” Maka oleh sebab yang demikian,jikalau datang sesuatu
( dalam Al-Quran ) yang tidak ada jalan untuk mengetahui dengannya, nescaya tutur kata itu
berlaku seperti tutur kata orang Arab dengan Bahasa Zinji manakala hal yang demikian
tidak harus berlaku di dalam Al-Quran.   Tujuan dari perkataan itu adalah untuk memberi faham,
maka sekiranya perkataan dalam Al-Quran itu tidak boleh difaham nescaya tutur kata yang
terkandung di dalamnya adalah sia-sia dan safih “

Allah Ta’ala telah menyuruh menghalusi pemikiran ( tadabbur ) kepada Al-Quran.Sekiranya
Al-Quran itu sebuah Kitab yang tidak difaham,maka bagaimanakah Allah perintahkan supaya
tadabbur kepada isi kandungannya ?.

Firman Allah, “ Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan Seru sekalian alam,
menurunkannya oleh Ruhu Al-Amin ( Jibrail ) ke dalam hati engkau ( Wahai Muhammad )
supaya engkau menjadi seorang munzir ( memberi khabar bahaya ) kaumnya dengan
bahasa Arab yang terang dan nyata “

Sekiranya Al-Quran itu sebuah kitab yang tidak boleh difaham, maka Nabi Muhammad S.A.W
dengan sendirinya terbatal dan gugur daripada jawatannya sebagai munzir.Maka mustahillah
boleh berlaku perintah-perintah ini jikalau di dalam Al-Quran itu bercampur aduk perkataan
yang boleh difaham dan yang tidak boleh difaham.

( Rujuk juga Kitab Ibn Taimiyah : Al-Akil fi Al-Mutashabih wa ta’wil )

Menurut Imam Shah Waliyullah Al-Dahlavi r.h , dalam memahami maksud ayat
Mutasyabihat ini, perlulah seseorang itu berpengetahuan di dalam 3 peringkat iaitu :

1.Ilmu Naqal
2.Ilmu Aqal
3.Ilmu Kasyaf.

Jika seseorang itu lemah mana-mana satu dari yang 3 itu, maka ia tercacat dalam usaha
mengenalkan 3 perkara penting iaitu :

1.Syariat
2.Haqikat
3.Makrifat.

Kita sering mendengar ucapan ini,”wallahi a’lamu bi muroddih “ yang
ertinya,“ Allah Ta’ala lebih mengetahui kehendaknya ”

Inilah perkataan yang kita selalu dengar atau baca apabila disentuh mengenai tafsiran
ayat ringkas atau ayat Muqataat ini.Adakah bererti dalam Al-Quran itu ada huruf atau
lafaz yang tidak diketahui atau difahami oleh makhluk selain Allah Ta’ala termasuk
Malaikat Jibrail  yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad ? Padahal dalam Quran
itu Allah tegaskan bahawa tiada satu huruf pun yang tidak dapat difahami oleh Nabi S.A.W.

Firman Allah,
(Kami utuskan Rasul-rasul itu) membawa keterangan-keterangan Yang jelas nyata
(yang membuktikan kebenaran mereka) dan Kitab-kita suci (yang menjadi panduan);
dan Kami pula turunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Al-Quran yang memberi peringatan,
supaya Engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa Yang telah diturunkan kepada
mereka, dan supaya mereka memikirkannya.”   An-Nahl ayat 44 (16:44)

Al-Quran itu diturunkan untuk kamu mendapat fahaman.Jika ia tidak difahami maka ia
bertentangan akan kehendak Allah sendiri malah jikalau Rasulullah tiddak dapat faham
maksud Huruf Muqataat ( Huruf Ringkas ) tersebut; bagaimana Baginda boleh berdakwah
kerana ada terdapat kelemahan-kelemahan lain pada Baginda itu !

Ajaran Nabi Muhammad S.A.W mengenai Al-Quran itu terbahagi kepada dua (2) iaitu :

1. Syariat – membicarakan tentang halal,haram,makruh,wajib, sunat dan sebagainya.

2.Hakikat – membicarakan mengenai rahsia Ihsan (Ketuhanan),roh,ubudiyyah dan taqarrub.
Bab ini tidak dapat difahami oleh semua ulama’ kecuali ulama’ yang muhaqqiqi’ sahaja.

Oleh sebab itu tidaklah harus berpegang pada sesorang saja dalam mentafsirkan Al-Quran
kecuali mereka yang berpengetahuan.

Shah Waliyullah Al-Dahlawi r.h (1114-1176 H) seorang mujaddid dan Guru Tariqat telah
menerangkan bagaimana pegangan tafsir yang dijadikan asas iaitu Kitabul Tafseer Imam
Bukhari dengan Riwayat yang sahih dari Abdullah Ibn Abbas r.a dan ulama’-ulama’ yang terpilih.

Mereka telah sependapat bahawa rahsia Huruf Muqataat (Huruf Ringkas) ini dapat difahami
malah tiada satu huruf pun dalam Al-Quran yang tidak dapat difahami oleh makhluk kerana
Allah menurunkan Al-Quran mengikut apa yang difahami oleh hambaNya.

Ramai ulama’ tersilap dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat kerana mereka menganggap
bahawa ayat-ayat mutasyabihat ini tidak dapat difahami selain daripada Allah.Pada hal didalam
ayat ini telah diterangkan bahawa ia hanya dapat difahami oleh Allah dan ulama’ rashikun phil ilmin
yang memahaminya.

Firman Allah,
”Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang
yang diberi ilmu “  Al-Angkabut ayat 49 (29:49)

Nabi Muhammad,para sahabat dan ulama’ kemudian daripadanya seperti Imam Bukhari itu tidak
syak lagi mereka itu dari golongan rashikun phil ilmin yang boleh memahami rahsia huruf muqataat
(huruf ringkas) di dalam Al-Quran itu.

Maulana Ubaidillah As-Sindhi (1872-1944 H) berkata,bermula huruf-huruf yang digunakan dalam
Al-Quran itu ialah bilangan yang diketahui di kalangan umat Yahudi dan Bangsa Arab pada masa itu
dengan kiraan abjad.

(bersambung Bahagian II)

intizhar:
Di atas IzinNya dan RahmatNya..Alhamdulillah syukur kita dengan segala nikmat kurniaanNya…

Syukran..Tuan acit, begitu menarik untuk di renung bersama-sama…teruskan Tuan…

muslihah91:
Menarik, ilmu baru, tak sabar nak tunggu bahagian 2…

acit:
HURUF MUQATAAT – Huruf-huruf ringkas yang digunakan dalam Al-Quran.

Ada 28 huruf di dalam abjad Arab iaitu :

14 abjad dari jumlah 28 abjad Arab digunakan :

Menurut istilah dalam ilmu sains “gametria” (abjad) silam, berikut
adalah nilaian angka ( nombor ) bagi setiap abjad ( huruf ) Arab
iaitu :

HURUF PERTAMA

Huruf “” itu terkandung daripada angka :

Angka 1 bagi Huruf ( Alif )
30 bagi Huruf ( Lam )
40 bagi Huruf ( Mim )

Huruf itu telah digunakan oleh Allah SWT untuk menjadi pembukaan bagi 6 Surah iaitu :

a.  permulaan Surah Al-Baqarah ( 2:1)
b. permulaan Surah Ali Imran ( 3:1)
c. permulaan Surah Angkabut ( 29:1)
d. permulaan Surah Al-Rum ( 30:1)
e. permulaan Surah Luqman ( 31:1)
f.  permulaan Surah As-Sajdah ( 32:1 )

Apabila dicampurkan ketiga-tiga huruf ini ( 1 + 30 + 40 ) , maka jumlahnya tujoh puloh satu ( 71 ).

Maksudnya 71 tahun selepas daripada kebangkitan Nabi S.A.W ( bermula Baginda dilantik menjadi Nabi )
hingga sampai kepada zaman pemerintahan Muawiyyah di Negeri Syam.

Zaman yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi dan para sahabat akan datang, penguasaan tampuk
khilafah yang besar dari tangan Yahudi dan Nasoro.

Bermula dari situ ,hilanglah kekuasaan mereka yang mana janji itu terkandung dalam
3 peringkat :

a.Zaman ( Alif ) iaitu isyarat kepada zaman perlantikan Nabi S.A.W

b.Zaman ( Lam ) iaitu peringkat 30 tahun selepas kenabian Nabi S.A.W  setelah jatuh Baitulmagdis,
pusat pemerintahan Kerajaan Rom ke tangan umat Islam.Muawiyyah telah menawan Negeri Syam
dan bertapak di situ.

c.Zaman ( Mim ) iaitu isyarat selepas kejatuhan Baitulmaqdis.

Dalam 3 peringkat ini,berpindahlah kekuasaan Kaum Yahudi dan Nasoro kepada pemerintahan
Negara Islam oleh para sahabat-sahabat Nabi S.A.W.

Ini adalah penyataan yang terkandung dalam rangkaian Huruf-huruf Muqataat / Huruf Ringkas ( Alif,Lam,Mim )

( Alif Lam Mim ) pada Surah Al-Baqarah :
Ia menunjukkan khilafah Islam yang diberikan kepada Nabi S.A.W telah sempurna dalam tempoh 71 tahun.

( Alif Lam Mim ) pada Surah Ali Imran :
Ia menyatakan bahawa kekuasaan Kerajaan Islam diambil dengan kekerasan (peperangan) daripada
Kaum Yahudi/Nasoro dalam tempoh 71 tahun.

( Alif Lam Mim ) pada Surah Al-Rom :
Menyatakan bahawa kemenangan yang dicapai oleh Umat Islam dan keteguhan khilafah dalam tempoh
71 tahun ini menjadi asas bagi mengembangkan ajaran Islam dan khilafah Islam ke seluruh dunia.

( Alif Lam Mim ) pada Surah Lokman
Menyatakan bahawa Qurish ialah satu umat yang mulai membentuk satu sejarah Islam yang tinggi
hasil dari perjuangan dalam tempoh 71 tahun itu.

( Alif Lam Mim ) pada Surah Sajdah :
Menerangkan contoh keyakinan dan kejayaan.Sebagaimana umat yang  terdahulu setelah
pengukuhan Islam untuk dikembangkan sehingga beroleh kejayaan yang dapat dilihat dalam
tempoh 71 tahun itu.

( Alif Lam Mim ) pada Surah Angkabut :
Menerangkan bahawa kekuasaan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Arab Quraish
dalam tempoh 71 tahun itu menjadi sebab bagi mereka untuk menjadi contoh bagi
mengembangkan Islam ke seluruh pelusuk dunia.

….tbc

acit:
HURUF KEDUA

Huruf ini mempunyai nilai 14

Tho – isyarat kepada angka 9
Ha – isyarat kepada angka 5.

Ada pun Huruf ( Tho) mengikut kiraan abjad iaitu 9 yakni isyarat bagi tahun ke 9 selepas kenabian
Nabi S.A.W telah berlaku suatu peristiwa yang besar iaitu peristiwa Israk dan Mikraj.

Ada perselisihan ulama’ mengenai tahun sebenar peristiwa Mikraj Nabi S.A.W tetapi setelah diselidiki
dan dihalusi mengikut tawarikh, maka Syeikh Mahmud ( Mesir ) telah memutuskan bahawa mikraj Nabi
berlaku pada Tahun ke 9 selepas kenabian Baginda S.A.W seperti yang dimaksudkan dengan Huruf (Tho) itu.

Huruf ( Ha ) mengisyaratkan kepada angka 5 iaitu 5 tahun selepas Huruf Tho ( Tahun Mikraj ) berlakunya
peperangan Badar.

Apa yang dimaksudkan ( ThoHa ) ini ialah menyatakan persamaan di mana dua orang Nabi iaitu Nabi Allah
Musa a.s dan Nabi Muhamad S.A.W dalam tahun yang ke 9 dan berikutnya yakni 5 tahun selepas itu semasa
ditaklifkan solat .

Berikutan dari itu, berdirilah khilafah Islamiyah bermula dari peristiwa Peperangan Badar sehinggalah
menguasai seluruh Semenanjung Hijaz.Di dalam surah ini difahamkan bahawa Huruf ( Tho ) dan ( Ha ) itu
terbukti ada peristiwa di antara dua Nabi ( Nabi Musa a.s dan Nabi Muhamad S.A.W ) di dalam menerima
taklif sembahyang dan kejadian Mikraj pada tahun ke 9.

Keterangan ini adalah dari ayat Al-Quran yang menyebut cerita tentang Nabi Musa yang menjadi anak
angkat kepada Firaun. Pada suatu hari,Nabi Musa telah membunuh seseorang di dalam istana Firaun
kerana hendak menyelamatkan kaumnya Bani Israel.

Firaun telah menghalau Nabi Musa dari istana lalu menuju ia ke Mada’en.Baginda bertemu dengan anak
Nabi Syuib yang sedang mengembala kambing. Setelah diceritakan kebaikan Nabi Musa kepada ayahnya,
lalu Nabi Syuib pun menjemput Nabi Musa ke rumahnya dan dipelawa berkahwin dengan anaknya itu.
Mas kawinnya ialah Nabi Musa perlu memelihara kambing selama 8 tahun dan boleh meneruskannya
beberapa tahun lagi jika beliau mahu.

Tetapi Nabi Musa hanya mahu berkhidmat selama 8 tahun sahaja.Apabila masuk tahun yang ke 9,
Nabi Musa kembali ke Mesir.Didalam perjalanan di sebuah lembah,Nabi Musa nampak ada sepohon
kayu yang menyala lalu Baginda pergi ke sana bertujuan untuk mendapatkan api.

Apabila tiba, Baginda terdengar satu suara berkata, ”Hai Musa,Aku lah Tuhanmu.Hendaklah engkau
sembahyang dan mengingati Aku “.

Maka nyatalah bahawa perintah sembahyang kepada Nabi Musa itu berlaku pada tahun ke 9.Hal ini
bersamaan dengan Nabi Muhamad S.A.W berikutan kembalinya ke Mesir kerana menyampaikan suruhan
Allah kepada Firaun dan Bani Israel.

http://halaqah.net/v12/index.php?topic=10425.0;wap2

 

786 di kedai mamak

amalan penggunaan nombor di kalangan masyarakat India daripada pengaruh Tariqat Chisti secara amnya.

Setiap nombor dari Alif hingga Ya ada nilainya, benda ni dalam kitab Tajul Muluk ataupun Pati Rahsia pun ada tulis pasal benda ni.

Sebab tu ada 786 utk Bismillah dan 386 utk Lailahaillah dan sebagainya.

Alasan yang digunakan utk penggunaan nombor adalah kerana meeka ingin meletakkan kalimah-kalimah al Quran pada perniagaan atau gerai mereka tetapi tidak mahu ayat-ayat itu terkena kotoran atau buka pada tempat yang seeloknya seperti gerai tepi jalan, atau letak pada dinding yang mana senang kotor.

Apabila perniagaan semakin maju amalan penggunaan nombor ini terus dibawaw bersama.

Pasal penggunaan nombor ini setakat ini jumpa banyak ustaz, ada yang kata boleh, ada kata tak boleh, sama macam setengah kata boleh belajar Tajul Muluk dan Pati Rahsia, ada kata tak boleh. Wallahualam.

1 kali * 2 = 2)
س (1 kali * 60 = 60)
م (3 kali * 40 = 120)
ا (3 kali * 1 = 3)
ل (4 kali * 30 = 120)
ه (1 kali * 5 = 5)
ر (2 kali * 200 = 400)
ن (1 kali * 50 = 50)
ح (2 kali * 8 = 16)
ي (1 kali * 10 = 10)
Jumlahnya = 2+60+120+3+120+5+400+50+16+10 = 786

adapun perkara yang sebegini dalam agama merupakan bid’aah kerana nabi mengejar kita bismillah dalam bentuk penulisan yang lain.Namun sesetengah kita melakukan yang lain pula.

Asal:

Perkara sebegini pada penadapat saya bertapak kukuh pada permulaannya di India,terletak di Deoband.Ramai ulama’ deoband menentang perkara ini.Termasuk salah seorang mufti terdahulu di India di deoband iaitu Mr.Ibrahim Desai.Katanya:

By Mufti Ebrahim Desai

CAN NUMBER 786 REPLACE THE HOLY NAME OF GOD? The innovation of writing ‘786’ replacing ‘Bismillah Hirahmaan Niraaheem’ has been adopted for a long time and the majority of the Ummah is still indulged in it advertently.

Apart from the common folk, the scholars also heed no attention towards it and to avoid disrespect to the Holy Words they use it in their letters and documents. They adopt it as ‘correct’ and ‘better’ way to invite Allah’s

blessings and have also started replacing the Holy Words by this number on their houses, offices, buildings, etc. Unfortunately, this tendency is gradually gaining momentum. But, do we see this number instead of the Holy Words in the Holy Qur’aan? Or, can we write it there as well? can we remove ‘Bismillah Hirahmaan Niraaheem’ from the top of Surah al-Faatiha and replace it with the number 786? Obviously not. If we study the Qur’aan, we see it carries the holy words in a letter from Prophet Solomon (pbuh) to the Queen of Sheeba -Bilqis – who was an infidel at that time. Even Prophet Muhammad (sallallahu alaiyhi wassallam) in his letters to different heads of states and governments, used the holy words at the top.

Therefore, whosoever uses 786 with the intention to obtain Allah’s blessings, is a misguided person and any attempt to justify it, is ignorance. More astonishing is that fact that ‘786’ is an aggregation of the numbers of Hindu ‘Lord Hari Krishna’. H(a)iri Kr(i)shna

h-5, r-200, r-10, k-20, r-200, sh-300, n-50, a-1 =Aggregate of 786

Thus, the aggregate number of these letters (Hari Krishna) equals 786. This is also the case of ‘Bismillah Hirahmaan Niraaheem’. Therefore, it is necessary to avoid using this number to avoid the danger of being indulging in infidelity. Islam’s foundation is laid on the belief in Tawheed (oneness of God). If we associate anyone with Allah’s exalted names orally or practically, we would be committing infidelity that is an unpardonable sin.

The Qur’aan warns us, one who finds a rival against Allah, Allah will never allow him to enter paradise, and his abode is the hell. The letters by the Prophet(sallallahu alaiyhi wassallam) to non-Muslim Kings and chiefs bear the holy words ‘Bismillah Hirahmaan Niraaheem’. This was also the case of his noble companions. Did the Prophet (sallallahu alaiyhi wassallam) and his companions respect the Holy Words less than we do? Was the verse, ‘Today I completed your religion for you’, revealed to the Prophet(sallallahu alaiyhi wassallam) or to the socalled scholars of our age who are all bent to amend the Divine principles.

Now, when it became known that ‘786’ is written in place of Hindu, ‘Lord Krishna’, and has no significance in the Holy Qur’aan and Sunnah, it is obviously an innovation and goes against the Divine doctrine of ‘Obey Allah and His Prophet’. Similarly, some Muslims replace Allah’s name by the number ’66’ and the Prophet’s name by ’92’. But if one ask, the number ‘420’ is used against somebody’s name and he is called ‘420’.Can he bear such an insult? Calling someone by a nick name is a sin. Allah Ta’ala says, ‘Don’t call one another by nick names’. If Allah prohibits the use of nicknames for fellow human beings, how can He allow the use of such insulting replacement number for Himself and His Prophet (sallallahu alaiyhi wassallam).

‘Bismillah Hirahmaan Niraaheem’ has great significance in the Qur’aan and Muslims are ordered to begin any work but in the names Allah,not in the number of ‘786’ or any other substitution.

Fatwa berkaitan kepercayaan 786

Kategori : Akidah
Tajuk :
Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim
Isu :

Fatwa :

1. Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim juga meyakini angka tersebut membawa tuah dan nasib yang sentiasa baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan Akidah Ahli As-Sunnah Wal-jamaah dan syariat serta akhlak Islam.

2. Perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan displin-displinnya serta tidak mendapat hidayah Allah s.w.t.
3. Semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta merta.

4. Semua umat Islam dilarang membuat, mencetak, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mempamer, menjadikan perhiasan, menjadikan logo dan menjadikan azimat apa-apa sahaja benda atau barangan yang mengandungi angka 786 tersebut.

Sumber : Fatwa Negeri Johor
Sumber lain : THE MYTH OF 786

Membuktikan al-Qur’an Melalui Rahasia Huruf
Dipublikasi pada Wednesday, 08 September 2004 oleh admin

Muhammad Sho’imuddin (assiyami@…)

Al-Qur’an yang kita baca selama ini merupakan kitab yang terakhir yang
diturunkan setelah kitab Taurat dan Injil, sekaligus mu’jizat yang teragung
yang dimiliki oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam al-Qur’an banyak
sekali rahasia yang belum terungkap, baik yang bersifat ma’nawiyah ataupun
lafdziyah. Allah menginginkan agar kita mengungkap dan memikirkannya, supaya
dapat kita ambil hikmah dan ibrahnya.

Seperti dalam surat Qaaf umpanya, kita hitung huruf “Qaaf†yang ada pada
surat itu, dimana kita akan dapatkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) huruf
“Qaafâ€. Kemudian kita ambil surat lainnya yaitu surah Assyura yang panjangnya
dua kali surat Qaaf di mana huruf “Qaaf†itu sebanyak 57 (lima puluh tujuh)
juga (apakah ini merupakan kebetulan?).

Jika kita jumlah antara huruf “Qaaf†yang ada dalam surah Qaaf dengan huruf
“Qaaf†yang ada dalam surah Assyura 57 + 57 = 114. maka angka ini adalah
jumlah seluruh surat yang ada di dalam Al-Qur’an.

Kalau kita baca ayat yang ada di awal dan akhir surah Qaaf.

Ayat pertama:

“Qaaf Walquranulmajidâ€, Artinya: Qaaf, demi al-Qur’an yang mulia

Ayat terakhir: Fadzakkir Bilqurani Man Yakhafu Wa’iid, Artinya: Maka berilah
peringatan dengan al-Qur’an siapa yang takut ancaman Ku.

Semua huruf “Qaaf†tadi merupakan isyarat bahwa al-Qur’an bukan karya
manusia. Jumlah huruf “Qaaf†pada kedua surah itu 144 (seratus empat belas)
sesuai dengan jumlah surah-surah yang ada dalam al-Qur’an. Setelah diadakan
cek dengan komputer, ternyata surat Qaaf mengandung huruf “Qaaf†paling
banyak dibanding surah-surah yang lain yang ada di al-Qur’an.

Kemudian surah ar-Ra’ad yang di awali dengan huruf Alif laam miim raa,
dinyatakan oleh komputer, bahwa surah tersebut mengandung huruf-huruf yang
terbanyak dengan urutan sebagai berikut:

Alif = 625, Laam = 479, Miim = 260, Raa = 137

Kemudian diadakan penyelidikan serupa pada surah al-Baqarah, al-Imran,
al-‘Ankabut & al-Ruum yang di mulai dengan Alif laam miim, maka hasilnya:

surah al-Baqarah

Alif = 4592, Laam = 3204,Miim = 2195

Surah al-Imran

Alif = 2578 Laam = 1885 Miim = 1251

Surah al-‘Ankabut

Alif = 784 Laam = 554 Miim = 344

Surah al-Ruum

Alif = 547 Laam = 396 Miim = 318

Semua huruf-huruf yang ada dalam surah-surah tersebut merupakan yang terbanyak
sesuai dengan urutannya.

Demikian juga dengan huruf-huruf Alif laam miim shaad di surah al-A’raf
Menurut keterangan di dalam komputer huruf-huruf tersebut adalah yang terbanyak
pada surat itu sendiri, bahkan lebih banyak dari pada yang ada di surah-surah
yang turun di Mekah

Pada surah Thaha kita jumpai kedua huruf Thaa dan haa sebagai huruf terbanyak di
antara surah-surah yang turun di Makkah. Begitu juga huruf Kaaf haa yaa ‘aiin
shaad pada permulaan surah Maryam. Huruf-huruf tersebut merupakan yang terbanyak
pada surah itu, bahkan lebih banyak dari surah-surah al-Qur’an lainnya yang
diturunkan di Mekah.

Apabila kita jumlah huruf-huruf haa dan miim yang ada pada surah-surah yang
dimulai dengan kedua huruf tersebut, maka hasilnya akan lebih banyak dari pada
yang dikandung semua surah yang turun di Mekah. Begitu juga huruf “Shaadâ€
yang merupakan pembukaan surah Shaad dan surah al-A’raf (Alif laam miim shaad)
yang turunnya berurutan itu, bila dikumpulkan akan merupakan dua surah yang
terbanyak dari pada yang dikandung semua surah dalam al-Qur’an.

Surah-surah yang bermula dengan huruf Alif laam raa, seperti surah Ibrahim,
Yunus, Hud, Yusuf & al-Hijr, jika ketiga huruf tadi digabung, akan merupakan
angka yang terbesar, lebih besar dari pada yang dikandung oleh semua surah
al-Qur’an lainnya yang turun di Mekah.

Sebaliknya huruf “Yaa†dan “Siin†pada permulaan surah Yasin itu. Menurut
susunan abjad, “Yaa†merupakan huruf terakhir. Tetapi dalam surah tersebut,
huruf “Siin†lah yang terakhir. Karena itu, kedua huruf tadi dalam surah
tersebut merupakan yang paling sedikit bila di bandingkan dengan surah-surah
al-Qur’an lainnya, baik yang turun di Mekah ataupun Madinah.

Keterangan-keterang tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Dr.
Rasyad Khalifah, cendikiawan Mesir di Amerika dari bukunya yang berjudul:
Miracle of the Qur’an. Islamic International in St. Louis mo U.S.A yang juga
merupakan bantahan terhadap tuduhan yang dilontarkan, bahwa al-Qur’an itu
adalah karangan Nabi Muhammad SAW sendiri.

Maka tidaklah mungkin Nabi Muhammad SAW berkata dalam hati “Saya akan
mengarang sebuah surah dari al-Qur’an bernama ar-Ra’ad. Dalam surah tersebut
akan saya jadikan huruf alif, laam, miim dan raa sebagai yang terbanyak
padanyaâ€.

Kita pun tahu bahwa al-Qur’an itu di turunkan bertahap dan terputus-putus
surahnya, tidak sekaligus dalam waktu 23 tahun, dimana tidaklah mungkin menyusun
suatu artikel dengan memperbanyak beberapa huruf tertentu seperti tertera pada
pembukaannya, selain Allah. Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum
terjadi dan yang menghitung dengan kecepatan yang tak terhingga dan lebih teliti
serta tepat dari pada komputer

 

Laporan bedah siasat ke atas tiga remaja yang ditembak mati oleh polis pada tahun lalu menunjukkan mereka ditembak dari jarak dekat, dakwa NGO hak asasi Lawyers for Liberty.

Muhammad Hanafi Omar, 22, Muhammad Shamil Hafiz Shapiei, 15, dan Hairul Nizam Tuah, 20, ditembak mati selepas dikejar pada awal pagi 13 November tahun lalu di Glenmarie, Shah Alam.

NONEPihak polis sebelum ini mendakwa remaja berkenaan menyerbu mereka dengan bersenjatakan parang dan polis terpaksa melepaskan tembakan bagi mempertahankan diri.

“Laporan bedah siasat bercanggah dengan versi polis bahawa dalam kejadian itu mereka bertindak mempertahankan diri dan menembak – yang bermakna tembakan mesti dilepaskan dari hadapan,” kata peguam N Surendran.

“Bagaimanapun, menurut laporan bedah siasat sudut peluru menembusi kepala depan adalah dari 45 darjah dan keluar melalui belakang leher dan bagi tembakan di bahagian dada, (peluru) juga melalui 45 darjah di badan.

“Ini menunjukkan mangsa sedang melutut ataupun berada pada kedudukan lebih rendah daripada orang yang melepaskan tembakan,” katanya sambil merujuk kepada laporan autopsi Muhammad Syamil Hafiz.

 

http://www.malaysiakini.com/news/166427

Haiwan pelik

Posted: June 6, 2011 in fakta menarik, Fakta pelik

Allah Maha Berkuasa, menciptakan kita daripada tiada kepada ada.  Maka tidaklah susah baginya menghidupkan kembali kita selepas mati.  Semua benda-benda di alam ini tidak lain selain dari membuktikan bahawa betapa Allah itu Maha Berkuasa menciptakan sesuatu.

Gambar ini dikatakan diambil dari helikopter semasa banjir besar Sungai Rajang baru-baru ini. Lokasi gambar adalah di Ulu Kapit, Sarawak. Badan ular sebesar tong drum dan dikatakan sepanjang 100meter. Ular besar ini digelar ‘Nabau’ oleh penduduk tempatan.

Analisis gambar di atas menunjukkan ianya adalah gambar penipu. Kalau ular sebesar tu berenang atas permukaan air, mana kocakan ataupun riak airnya?

Benar-benar ada ke ular bersaiz raksasa macam ni kat Sarawak? Anakonda? Namun, kalau dah sungai yang sebesar ini, macam-macam haiwan boleh ada kat dalamnya. Berita ni kecoh dalam suratkhabar Utusan Sarawak. Ada sekeping lagi gambar, tapi tipu punya la.

Juga teringat kes ikan puyu sepanjang tiang elektrik yang muncul masa banjir besar tahun 70an di semenanjung Malaysia. Ikan puyu raksasa tu, benar-benar wujud ya adik-adik. Pokok yang kena libas ngan ekor ikan tu masih berbekas hingga ke hari ini.

 

Sumber dari :

http://gambarhantu.blogspot.com/2009/02/ular-besar-di-sungai-rajang-sarawak.html

Root Canal Treatment

Posted: June 6, 2011 in Kesihatan

Ada yg kata benda ni ada long term side effect, sebab saraf gigi yg dimatikan, kalo tak dicuci betul-betul akan menjadi tempat pembiakan bekteria, bekteria tu akan masuk ke saraf kita melalui saraf gigi tadi membiakkan kuman sehingga ada yg kata boleh menyebabkan kanser, betul atau tak, hanya Allah yang tahu.

E-code haram

Bahan campuran makanan yang dikatakan dari lemak babi ber kod ‘E’, pernah menjadi isu pada tahun 2007 yang lalu. Ianya bermula dari tersebarnya email yang kononnya dari Dr. M. Anjad Khan iaitu rakan kepada Syeikh Sahib, seorang pegawai di Badan Pengawasan Ubat & Makanan (POM) di Pegal, Perancis yang membuat kajian keatas bahan campuran makanan ber kod ‘E’ itu. Kepada sesiapa yang belum pernah membaca email tersebut, korang boleh baca di sini...

Baru-baru ini, cerita mengenai bahan campuran makanan ‘E-Codes‘ ini sekali lagi tersebar dan menjadi salah satu isu dinegara kita. Ini bermakna sudah lebih kurang 3 tahun, kes mengenai kandungan campuran makanan bertanda ‘E -Code‘ masih menjadi tanda tanya kepada kita sebagai seorang pengguna. Malah ada yang menuding jari mempertikaikan tugas JAKIM dan tidak kurang juga yang mempertikaikan status negara kita sebagai Negara Islam. Dibawah ini terdapat senarai ‘E-Codes‘ yang dikatakan mempunyai campuran lemak babi.

E100, E110, E120, E140, E141, E153, E160, E161, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E280, E300, E301, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E430, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E441, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E495, E542, E570, E572, E631, E635, E904, E920

Walaubagaimana pun, agak menghairankan juga bila makanan ringan yang banyak terdapat dipasaran dikatakan mempunyai campuran lemak babi gara-gara mempunyai bahan campuran salah satu dari kod diatas. Sedangkan makanan ringan tersebut mempunyai logo ‘Halal JAKIM’. Disebabkan rasa ragu mengenai isu ‘E-Codes‘ ini, saya telah mengambil keputusan untuk membuat ‘research’ mengenai ‘E-Codes‘ yang dikatakan mempunyai campuran lemak babi ini. Antara yang saya temui adalah salah satu aduan yang dibuat di laman web Portal E-Halalmengenai email Dr. M. Anjad Khan pada tahun 2007 yang lalu.

logo halal JAKIMLogo Halal JAKIM

Menurut pihak JAKIM mengenai kod-kod E seperti yang disenaraikan, merupakan kod-kod yang digunakan di Europe. Ia terdiri daripada emulsifier, bahan pengawet, pewarna dan lain-lain. Ia boleh dibahagikan kepada dua. Satu kumpulan diketegorikan sebagai tidak kritikal dan sebahagian dikelompokkan sebagai kritikal. bahan-bahan yang tidak kritikal merupakan dari sumber chemical dan tumbuh-tumbuhan. contonya adalah seperti berikut:

Bahan pewarna E100: merupakan dari sumber tumbuhan.

E110: dari sumber chemical

E120: dari summer serangga

E140: dari sumber tumbuhan

E141: dari sumber tumbuhan Bahan pengawet

E210: benzoic acid dari sumber tumbuhan dan chemical.

E213: calcium benzoate; dari sumber tumbuhan dan chemical.

E214: Ethyl 4-hydroxybenzoate; dari sumber tumbuhan dan chemical.

E216: Propyl 4- hydroxybenzoate; dari sumber tumbuhan dan chemical.

E234: Nisin; dari sumber microbe.

E280: Propionic Acid dari sumber chemical.

Kumpulan yang kedua merupakan bahan-bahan yang kritikal. ia berkemungkinan dari sumber yang tidak halal. ia perlu dikaji sumber asalnya. contohnya adalah seperti berikut:

Bahan pewarna E153: carbon black.. Ia berkemungkinan dari sumber haiwan Emulsifier

E422: Lecithin. Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E432: polysorbate 20. Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E433: polysorbate 80. Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E434: polysorbate 40. Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E435: polysorbate 60. Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E436: polysorbate 65. Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E470: Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E471: Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E472: Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E473: Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E474: Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E475: Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

E476: Ia berkemungkinan dari sumber haiwan.

Bagi produk-produk yang mendapat pengesahan JAKIM dan badan-badan yang diiktiraf bahan-bahan kritikal tersebut akan diperiksa dahulu sebelum disahkan halal. Pihak JAKIM nasihat kepada pengguna islam yang bijak agar memilih makanan yang mendapat pengesahan halal JAKIM atau badan-badan islam yang diikhtiraf.

Manakala dibawah ini pula, adalah jawapan dari pihak UKM mengenai isu ini pada 9 Dec 2009.

Saya dah semak dan didapati tidak semua senarai E-codes itu diperbuat daripada terbitan lemak haiwan/babi. Sebagai orang Islam, tidak tidak boleh mengambil apa-apa maklumat bulat-bulat begitu saja tanpa ditentukan kesahihannya. Kita tidak mahu umat Islam dianggap “bodoh” dan mudah “diomong-omongkan” dengan perkara sebegini.

Sebagai contoh untuk additives dengan kod E100 adalah merujuk kepada curcumin, iaitu pewarna kuning semulajdi yang diambil daripada rizom kunyit (Curcuma longa), E110 adalah pewarna turuan Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S, E120 = Cochineal, Carminic acid, Carmines, E140 = Chlorophylls and Chlorophyllins dan banyak lagi yang salah yang tidak ada kena mengena dengan lemak/minyak, apatah lagi lemak babi. Kesimpulannya, umat Islam perlulah berilmu agar kita tak mudah diperdaya dan “dipermainkan” oleh musuh-musuh Islam.

Maksud saya adalah tidak semua bahan tambah (additives) itu diperbuat daripada lemak/minyak dan terbitannya. Untuk menjawab soalan saudari tentang yang mana satu kod E yang mengandungi lemak babi (sepatutnya yang tepat adalah lemak haiwan), eloklah saya jelaskan dengan ringkas disini utk mengelakkan kekeliruan. Sebenarnya bahan tambah yang menjadi kerisauan pengguna Islam ialah bahan tambah dalam kategori pengemulsi (emulsifiers) dengan kod E400-E499. Sistem makanan (termasuk ubat-ubatan) lazimnya terdiri daripada bahan yang larut air (hidrofilik = suka air) dan larut lemak (lipofilik = suka lemak).

Kedua-dua bahan/ramuan ini tidak boleh terlarut campur; seperti yang kita tahu minyak dan air tak bercampur. Agar kedua-duanya boleh bercampur, maka pengemulsi ditambahkan. Ingat semasa membuat kek, kita mencampurkan kuning telur ke dalam adunan tepung/marjerin.

Kenapa? Kuning telur mengandungi pengemulsi semulajadi dipanggil lecithin. Dalam industri makanan, ahli sains telah mensintesis (membuat) pengemulsi sintetik dengan menggabungkan bahan hidrofilik (gula, gliserol) dengan lipofilik (lemak, minyak, asid lemak). Maka terhasillah produk seperti monoasilgliserol (monoacylglycerols, MAG), diasilgliserol (diacylglycerol, DAG) dan terbitan keduanya; ester gula-asid lemak dan ester poligliserol-asid lemak. gliserol dan asid lemak diperolehi daripada pemecahan (hidrolisis) lemak dan minyak.

Lemak dan minyak pula boleh bersumberkan sumber haiwan (lemak babi – lard, lemak lembu – beef tallow, minyak ikan) dan tumbuhan (minyak sayuran seperti sawit, soya, jagung, bunga matahari, kelapa, koko dsb). Kerisauan tentang halal/haram timbul sekiranya lemak haiwan digunakan. Walau bagaimanapun, pilihan sama ada menggunakan minyak/lemak daripada sumber haiwan atau tumbuhan adalah berdasarkan kepada pertimbangan ekonomi dan kebolehdapatan sesuatu sumber tersebut di kawasan tertentu. Di Malaysia, sudah tentulah sumber lemak/minyak itu daripada sawit, ditempat lain mungkin minyak zaitun, soya, lemak lembu atau lemak babi.

Kita janganlah cepat panik apabila dikemukakan berita sedemikian. Benarkan saya menjelasakan sedikit. Umum tahu bahawa haiwan ternakan/buruan digunakan untuk makanan (daging, susu). Tetapi hasil daripada kemajuan sains dan teknologi, bahan buangan seperti lemak serta kolagen (collagen) daripada kulit dan tulang telah digunakan sebagai bahan mula untuk menghasilkan bahan berfungsi seperti pengemulsi (emulsifiers) daripada lemak dan pemekat/penstabil daripada kolagen. Hormon dan enzim dari kelenjar endokrina dan penghadzaman juga boleh digunakan untuk tujuan perubatan dan teknologi makanan.

Munfaat ini TIDAK TERHAD kepada haiwan babi sahaja, haiwan ternakan lain seperti lembu, kambing, ayam-itik (poultry) dan ikan juga boleh digunakan. Di Malaysia sudah semestinyalah lemak itu diperolehi daripada minyak sawit. Perlu diingat bahawa bahan buangan (lemak, kolagen) tidak digunakan dalam bentuk asalnya tetapi perlu melalui proses pengubahsuaian (modification). Dalam kes ini kolagen dihurai/hidrolisis separa untuk menjadi gelatin; manakala lemak dipecahkan menjadi asid lemak (fatty acids) dan gliserol (glycerol).

Mengikut konsep ISTIHALAH (transformation) yang digunapakai oleh mazhab Maliki dan Hambali, sesuatu bahan baru (produk) itu dianggag suci apabila ciri-cirinya berbeza sama sekali dengan ciri-ciri bahan mula, dengan syarat agen transformasi adalah halal. Dalam hal kolagen dan lemak, agen transformasi adalah asid atau enzim atau kedua-duanya.

Enzim industri pada masa ini dihasilkan daripada mikrob melalui teknik DNA rekombinan (recombinant DNA) dan kejuruteraan genetik (genetic engineering). DiMalaysia , kita adalah penganut mazhab Syafie, dan perkara seumpama ini tak dibenarkan. Sekiranya timbul isu halal/haram sebegini, eloklah kita tanyakan kepada pembekal produk itu sendiri, atau dapatkan pengesahan/kepastian daripada Institut Penyelidikan HalalMalaysia di UPM, Serdang. Sekian dimaklumkan.

Senarai E-codes yang kononnya mengandungi lemak babi didapati tidak benar. Kami termasuk Muslim brothers daripada India dan US dah cuba mencari penulisnya yang kononnya Dr. M Amjad Khan daripada Medical Research Institute (yang mana satu? sbb ada banyak MRI di USA), dan ternyata beliau TIDAK WUJUD. Dingatkan bahawa artikel yang kononnya ditulis oleh beliau adalah PALSU, lebih merupakan satu propaganda pihak tertentu untuk menakut dan memperbodohkan orang Islam.

Untuk menentukan sumber apa, kita perlu menyemak dan mendapatkan kepastian/deklarasi daripada pengeluar/pengilang. Cara lain adalah dengan menggunakan kaedah bioteknologi seperti yang dibangunkan oleh Institut Penyelidikan HalalMalaysia di UPM. Oleh yang demikian, saya tak dapat menjawab soalan saudari dengan tepat, kecualilah kita telah pasti bahawa komponen lipofilik sesuatu pengemulsi itu diperolehi daripada minyak tumbuhan..

School of Chemical Sciences and Food Technology
Faculty of Science and Technology
Universiti Kebangsaan Malaysia
mamot@ukm.my 

 

 

 

 

 

http://www.nuristimewa.com/makanan-e-codes-halal-di-malaysia.html

 

E-MAIL YG DIEDARKAN MENGATAKAN KOD E SEBAGAI HARAM

Kod Babi Pada Makanan – Penting Untuk Umat Islam

Salah seorang rakan saya bernama Syeikh Sahib bekerja sebagai pegawai di Badan Pengawasan Ubat & Makanan (POM)
di Pegal, Perancis.Tugasnya adalah mencatat semua mereka barang, makanan dan ubat- ubatan. Produk apa pun yang
akan disajikan suatu perusahaan ke pasaran,bahan- bahan produk tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari Badan
pengawas Ubat dan Makanan Perancis dan Syeikh Sahib bekerja diBadan tersebut bahagian QC, oleh sebab itu dia
mengetahui pelbagai jenis bahan makanan yang dipasarkan. Banyak daripada bahan-bahan tersebut dituliskan dengan
istilah ilmiah namun ada juga beberapa yang dituliskan dalam bentuk matematik seperti E-904, E-141. Awalnya, saat
Syeikh Sahib menemukan bentuk matematik tersebut, dia ingin tahu dan kemudian menanyakan kod matematik tersebut
kepada seorang Perancis yang berwenang dalam bidang itu dan orang tersebut menjawab ” KERJAKAN SAJA
TUGASMU, DAN JANGAN BANYAK TANYA.

Jawaban tersebut menimbulkan kecurigaan buat Syeikh Sahib dan dia kemudian mula mencari tahu kod matematik
tersebut dalam dokumen yang ada. Ternyata apa yang dia temukan cukup memeranjatkan kaum Muslimin didunia.
Hampir di seluruh negara barat termasuk Eropah, pilihan utama untuk daging adalah daging babi. Penternakan babi sangat
banyak di negara- negara tersebut. Di Perancis sendiri jumlah penternak babi mencapai lebih dari 42.000.
Jumlah kandungan lemak dalam tubuh babi sangat tinggi dibandingkan dengan haiwan lainnya. Namun orang Eropah dan
Amerika berusaha menghindari lemak-lemak tersebut.

Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang;di manakah lemak-lemak babi tersebut ? Jawapannya adalah: Babi-babitersebut dipotong di tempat perniagaan (secara) kecil-kecilan dalam pengawasan Badan POM dan yang memusingkanbadan babi tersebut adalah untuk membuang lemak yang sudah dipisahkan dari daging babi. Dahulu kira-kira 60 tahunyang lalu, lemak-lemak tersebut dibakar.

Kemudian mereka berfikir untuk memanfaatkan lemak-lemak tersebut .Sebagai awal kajian, mereka membuat sabun
dengan bahan lemak tersebut dan ternyata itu berhasil.

Lemak-lemak tersebut diproses secara kimiawi, dikemas sedemikian rupa dan dipasarkan Dalam pada itu negara-negara di
Eropah memperlakukan aturan yang mengharuskan bahan-bahan dari setiap produk makanan,ubat- ubatan harus
dicantumkan pada kemasan. Oleh karena itu bahan yang terbuat dari lemak babi dicantumkan dengan nama Pig Fat (lemak
babi) pada kemasan produk. Mereka yang sudah tinggal di Eropah selama 40 tahun terakhir ini mengetahui hal
tersebut. Namun produk dengan bahan lemak babi tersebut dilarang masuk ke negara-negara Islam pada saat itu sehingga
menimbulkan defisit perdagangan bagi negara pengeksport.

Menoleh ke masa lalu, jika anda hubungkan dengan Asia Tenggara, anda mungkin tahu tentang faktor yang menimbulkan
perang saudara. Pada saat itu, peluru senapang dibuat di Eropah dan diangkut ke belahan benua melalui jalur laut.
Perjalanannya memakan waktu berbulan-bulan hingga mencapai tempat tujuan sehingga bubuk mesiu yang ada di
dalamnya mengalami kerosakan karena terkena air laut.

Kemudian mereka punya ide untuk melapisi peluru tersebut dengan lemak babi. Lapisan lemak tersebut harus digigitdengan gigi terlebih dahulu sebelum digunakan. Saat berita mengenai pelapisan tersebut tersebar dan sampai ke telingatentera yang kebanyakan Muslim dan beberapa Vegetarian (orang yang tidak makan daging), maka tentera – tenteratersebut menolak berperang sehingga mengakibatkan perang saudara ( civil war ).

Negara-negara Eropah mengakui fakta tersebut dan kemudian menggantikan penulisan lemak babi dalam kemasan dengan
menuliskan lemak haiwan. Semua orang yang tinggal di Eropah sejak tahun 1970 – an mengetahuinya.

Saat perusahaan produsen ditanya oleh pihak berwenang dari negara Islam mengenai lemak haiwan tersebut, maka
jawapannya bahawa lemak tersebut adalah lemak sapi(lembu) & domba, walaupun demikian lemak- lemak tersebut haram
bagi Muslim kerana penyembelihan haiwan ternak tersebut tidak mengikuti syariat Islam. Oleh karena itu produk
dengan label baru tersebut dilarang masuk ke negara-negara Islam.

Sebagai akibatnya,pengusaha produk menghadapi masalah kewangan yang sangat serius kerana 75% penghasilan mereka
diperoleh dengan menjual produknya ke negara Islam, di mana laba penjualan ke negara Islam bisa mencapai jutaan dolar.

Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat kodifikasi bahasa yang hanya diketahui oleh Badan POM sementara orang
awam tidak mengetahuinya. Kod tersebut diawalkan dengan kod E-CODES. E- INGREDIENTS ini terdapat di banyak
produk perusahaan multinasional termasuk pasta gigi, sejenis permen karet, coklat, gula-gula, biskut, makanan dalam tin,
buah-buahan dalam tin dan beberapa multi vitamin dan masih banyak lagi jenis produk makanan & ubat-ubatan lainnya.

Semenjak produk – produk tersebut di atas banyak di konsumsi [penggunaan barang-barang (spt hasil pertanian,
perusahaan, dll)]. oleh negara-negara Muslim, kita sebagai masyarakat Muslim tidak terkecuali sedang menghadapi
masalah penyakit masyarakat yakni hilangnya rasa malu,kekerasan dan seks bebas.

Oleh itu, saya mohon kepada semua umat Islam untuk memeriksa terlebih dahulu bahan-bahan produk yang akan kita
konsumsi dan mencocokkannya dengan daftar kod E-CODES berikut ini. Jika ditemukan kod-kod berikut ini dalam
kemasan produk yang akan kita beli, maka hendaknya dapat dihindari karena produk dengan kod-kod tersebut
dibawah ini mengandung lemak babi.

E100, E110, E120, E 140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252,E270, E280, E325,E326, E327, E334, E335,E336, E337, E422, E430, E431, E432, E433,E434, E435, E436, E440,E470, E471, E472, E473, E474, E475,E476, E477,E478, E481, E482, E483,E491, E492, E493, E494, E495, E542,E570, E572, E631, E635, E904.

Adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam untuk mengikuti syariat Islam dan juga memberitahukan informasi
ini kepada saudara kita

 

http://www.scribd.com/doc/855180/Kod-Babi-Pada-Makanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI

Posted: June 2, 2011 in Islam
http://chromosome.files.wordpress.com/2010/04/tanda-resam-uthmani.pdf